Project Bluewater

BBTS Autonoom Zuiveringsvlot

Wij zijn BBTS Engineering & Technical Solutions, een jong, gedreven en enthousiast Ingenieursbureau uit Twello. Tijdens onze studie een aantal jaar geleden zijn we gestart met een project idee om de waterkwaliteit van Nederland te verbeteren. Dit heeft nu, jaren later, binnen ons bedrijf gezorgd voor het ontwikkelen van een hightech vlot welke op een duurzame en autonome manier oppervlaktewater circuleert, belucht, zuivert/filtert en monitort!

 

Doel

“Op een autonome en duurzame werkwijze oppervlaktewateren zuiveren/behandelen zodat er geen problematische waarde (blauw)algen in het water ontstaat en zo de waterkwaliteit van Nederland verbeteren.”

Het vlot kan dus op duurzame energie midden op een plas worden geplaatst en vanuit daar 24/7 het water behandelen en monitoren. Het idee is dat het vlot in het voorjaar in de plas wordt geplaatst en daar tot het najaar in blijft. Ons doel is om zo het water continu en preventief te behandelen zodat de hoeveelheid blauwalg in de piek maanden/weken binnen de acceptabele waarden blijft. Daarnaast kan er door de continue monitoring ook een goed beeld van de plas worden verkregen. 

Technische omschrijving

Begin 2022 is dit vlot wat er uit ziet er uit als een catamaran gerealiseerd. Er zitten 2 grote zonnepanelen op welke de stroom opwekken. Op deze zonnepanelen zit een zonvolgsysteem waardoor de panelen meedraaien met de zon en zo meer rendement hebben. De energie wordt opgeslagen in 2 accu’s. Deze accu’s sturen de luchtpomp van het air-lift systeem aan. Met dit systeem wordt het 20m3 water verpompt en wordt het water belucht. Het water gaat vervolgens door een schelpenfilter. Daarnaast worden verschillende sensoren (PH, zuurstof, temperatuur en Redox ) aangestuurd. Deze meetwaardes worden ieder uur middels 4G naar de klant/waterbeheerder gestuurd. Zo kan er remote gemonitord worden. Het vlot zit in een 3-punt verankert zodat het niet kan roteren.

Waar staan we nu

Afgelopen half jaar is het vlot technisch getest in een zwembad . Hierdoor zijn alle technische onderdelen getest en of er genoeg energie wordt opwekte zodat het vlot 24/7 kan functioneren. Deze testen zijn allemaal geslaagd! In mei 2023 is het vlot voor een veldtest in het Zuiderpark in Apeldoorn geplaatst. In deze plas is een terugkerend blauwalgen probleem. Deze zomer wordt het vlot daarom daar ingezet. Zo kunnen we de gegevens van de plas monitoren en testen of de problematiek verminderd. 

Samenwerken

Technisch is het vlot klaar. Er is met name gefocust op de techniek van het vlot. Het behandelcompartiment is het onderdeel waarin we open staan voor samenwerkingen of input van ecologen en watertechnologen die samen met ons zouden willen ontwikkelen. Samen met Waterschap Vallei en Veluwe gaan we alle data van deze testen analyseren en verwerken van deze testen. 

Ziet u kansen in dit systeem of heeft u het idee dat u kan bijdragen of open zou staan voor een samenwerking dan staan we daar voor open en komen we graag met elkaar in contact. En gaan we gezamelijk werken aan een betere water kwaliteit en een gezondere leefomgeving voor mens en dier. Wij zijn in ieder geval tot op het bot gedreven om middels deze innovatie het beoogde doel te behalen!

Wij zijn BBTS

Engineering & Technical solutions